slide1-bg2Slide thumbnaillogo1bugday1bugday2dogal-urunler
doga-ekmek-uretimiok-001yuzdeyuzdogal-ekmeksirriok-002burada-button
organik-dogal-koy-kahvaltisiciftlik-logociftlik-gunesidevami-icin-tiklalogo1
slider-2bg2Slide thumbnailorganik-koy-urunleri4mevsim-organiknatural-png4mevsim-dogallogo1

Köy Kadınları Derneği – Kartepe Ketenciler Köyü | Ekolojik Köy Ürünleri ve Köy Kadınları Üretim Çiftliği Derneği

KETENCİLER KÖYÜ KADINLARI KIRSAL TURİZMİ KALKINDIRMA DERNEĞİ

TÜZÜK VE DERNEK BİLGİLERİ

Ketenciler Köyü Kültürel mirasını tespit ederek, kimliğinin güçlü ve gelişen yönlerini ön plana çıkararak dünyaya tanıtmak ve bu köyü turizm açısından çekim merkezi haline gelmesine katkı sağlamak ile birlikte Turistik öneme sahip doğal ve kültürel öğelerin korunmasını için gerekli girişimleri göstererek tanıtılmasını sağlamak.

Derneğimizin yasal adı; “Ketenciler Köyü Kadınları Kırsal Turizmi Kalkındırma Derneği” olarak geçmektedir. Derneğimizin merkezi ise Kocaeli Kartepe ilçesine bağlı olup diğer il ve ilçelerde de şube açarak diğer köy kadınlarını kalkındırma ve istihdam oluşturabilmektedir, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil yurt dışında da dernek faaliyetleri yürütülebilmektedir.

Ekolojik yaşamı organik tarımı ve tarımın sürdürülebilirliğini artırmak kırsal turizmi geliştirmek için gerekli tüm faaliyetlerde bulunarak bu süreçleri desteklemek ve gerçekleştirmesine yardımcı olmak

Derneğimizin amacı “Ketenciler köyü kadınlarının istihdam olanaklarının arttırılmasını ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacı ile kurulmuştur.

koy-kadinlari-dernegi-fotograflari

Derneğimizin sürekli olarak sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ise;

  • Ketenciler Köyü halkını kırsal turizm ve ekoturizm konusunda bilinçlendirmek bunun için gerekli seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalarını düzenlemek. Kamu kurumları ve özel kurumlar ile yeni projeler hazırlayarak bu kurumlarla birlikte projeleri desteklemek hayata geçmesi için sağlıklı çalışma ortamını sağlamak de imkanlar dahilin de tüm gerekli alt yapı desteği vermektir.
  • Tüzükteki amaçların gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek. Üyelerimizin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için gerektiğinde sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
  • Üyelerimiz arasında beşeri ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, gezi, spor ve eğlenceli etkinlikler düzenleyerek dernek üyelerimizin bu etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
  • Dernek faaliyetlerini geliştirmek ve ilerletmek için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, satmak kiralamak, kiraya vermek ve çalıştırmak.

dernek-ketenciler-koyu

Dernek olarak amaçları gerçekleştirilmesi için gerek duyulması anında yurt içi ve yurt dışında vakıflar ve federasyonlar kurmak veya kurulu bir federasyona katılarak derneklerin kurulabileceği tesisleri kurmakla beraber yurt dışındaki mevcut federasyon ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmayı, yardımlaşmayı ve faaliyetleri ileri götürmeyi hedeflemektedir.

Derneğimiz diğer dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve vakıflar gibi kuruluşlarla ortak bir amacı hayata geçirmek yada sürdürebilmek için platformlar kurabilir.

koy-kadinlari-uretim-ciftligi

Derneğimizin yürüttüğü tüm faaliyetler, çalışmalar ve hizmetler, renk, dil, din, ırk, mezhep, siyasi veya felsefi görüş, sınıf bölge ayrımı yapmaksızın bütün kadınların istihdamı ve çalışma hayatının tamamını kapsamaktadır. Ketenciler Köyünde oturan eğitimini tamamlayamamış gençlere ve kadınlara mesleki eğitim düzenleyerek onlarında işgücü piyasasına katılımlarını teşvik etmek ve desteklemektedir. Derneğimiz sadece kadın üyelerden oluşmakta olup, yurt içi ve yurt dışında faaliyetler gösterir.

kartepe-belediye-baskani

Nefes Alan Bir Çiftlik ve Büyüyen Bir Dernek

Derneğimiz yeni katılımlar ve desteklerle her geçen gün daha çok büyüyor ve ilgi görüyor…  Dernek kurucusu Nermin Ketçi yaptığı çalışmalar, katıldığı kurslar ve aldığı eğitimlerle dernek ve çiftlik gelişimine büyük katkılar sağlıyor, böylece kartepe’nin saklı bir köyü olan “Ketenciler Köyü” sesini tüm dünyaya duyuruyor, çiftliğimize il içerisinden ve il dışından sürekli  gelen ziyaretçi ve misafirlerimiz ile yakından ilgileniyor…

sukru-karabalik-ketenciler-koyu